Porodní asistentky

unie porodních asistentek

Porodní asistentka je vysokoškolsky vzdělaná zdravotnická odbornice. Stejně jako v jiných zemích Evropské unie i u nás samostatně pečuje o ženy se zdravým těhotenstvím, porodem a šestinedělím.

S porodní asistentkou se můžete setkat v porodnici, v ordinaci gynekologa, v centrech porodních asistentek nebo vás může navštěvovat doma. Nabídka její péče je daná místem, kde pracuje.