Členská sekce

CÍSAŘSKÝ ŘEZ

CÍSAŘSKÝ ŘEZ 

Císařský řez, odborně sekce, je běžný chirurgický zákrok používaný k narození dítěte, během kterého je novorozenec vybaven z dělohy prostřednictvím řezu do břišní dutiny matky a spadá do kategorie velkých břišních operací. Název tohoto zákroku je pravděpodobně odvozen od latinského slova “caedere,” což znamená “řezat”. Název tohoto postupu tedy souvisí s řezem, který se během operace provádí, a ne s císařem jako osobou. 

 

Rozpoznáváme plánované císařské řezy z důvodu lékařské indikace a ty, které vycházejí z osobního přesvědčení, dále akutní císařské řezy, při kterých se jedná o záchranu života matky i dítěte a posledními jsou císařské řezy prováděné z důvodu nepostupujícího porodu. 

 

Podle Národního registru reprodukčního zdraví, který na jaře 2023 vydal pro veřejnost dosud nejpodrobnější údaje o rodičkách, porodnicích a novorozencích, byl v roce 2021 podíl císařských řezů v republice 25,8 %. Každá čtvrtá rodička se tedy setkala s císařským řezem. Zhruba třetina císařských řezů vzniká v průběhu těhotenství nebo při porodu. Další dvě třetiny vyplynou z lékařské indikace.

 

Celosvětová zdravotnická organizace doporučuje 10 – 15 % císařských řezů ze všech porodů, včetně těch nefyziologických. Stále tedy dochází k tomu, že je v České republice procento císařských řezů 2x vyšší než doporučení WHO (celosvětové zdravotnické organizace.)

 

(zdroj WHO: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/161442/WHO_RHR_15.02_eng.pdf, APODAC,www.nzip.cz/nrrz)

 

Ještě předtím, než se podíváme na výhody a nevýhody císařského řezu, je důležité zmínit, že se ztotožňujeme s názory uznávaného porodníka Michela Odenta. 

 

Michel Odent je renomovaný francouzský lékař, který se specializuje na porodnictví a vývoj dítěte. Jeho názory na císařský řez jsou známé tím, že zdůrazňují důležitost přirozeného porodu a minimalizaci zásahů v porodnictví.

 

Michel Odent má tendenci kritizovat nadměrné používání císařských řezů a dalších medicínských intervencí během porodů, pokud nejsou nezbytné pro zachování zdraví matky a dítěte. Zastává názor, že císařský řez by měl být považován za poslední možnost a že mnoho žen by mohlo zažít úspěšné přirozené porody, pokud by byly podporovány v fyziologických procesech samotného porodu. Zastává názor, že porod by měl probíhat v klidném a respektujícím prostředí, kde je ženě umožněno volně a přirozeně reagovat na proces porodu.

 

Císařský řez je nezbytným způsobem porodu, pokud žena a dítě jsou nebo mohou být v ohrožení života. V tuto chvíli je skvělé, že západní medicína má k dispozici možnost se k císařskému řezu přiklonit. Takovými případy jsou například tzv. vcestná placenta, nebo-li placenta praevia, kdy placenta částečně nebo úplně překrývá děložní branku, dále eklampsie nebo help syndrom. Michel Odent zmiňuje, že v jejich porodnici v Pithiviers dosahovalo procento císařských řezů dlouhodobě 6-7 % a ke každé ženě přistupovali individuálně. 

 

Výhody a nevýhody císařského řezu

 

Výhody

– Rychlý zásah v případě naléhavého zdravotního problému matky nebo dítěte.

– Plánovaný císařský řez může být vhodný pro některé ženy, které mají specifické zdravotní nebo osobní porodní preference. 

 

Zdravé ženy, které zvažují plánovaný císařský řez z osobních důvodů, by měly být dostatečně informovány a vzdělávany jak probíhá fyziologický porod. Měly by být emočně podpořeny, že jejich tělo bylo stvořeno porodit přirozeně, měly by být podpořeny v rozhodování, tak aby bylo založeno na dostatku informací. Předporodní kurzy mívají velkou sílu ženu namotivovat k přirozenému vaginálnímu porodu.

 

Nevýhody

– Delší doba rekonvalescence po císařském řezu ve srovnání s přirozeným porodem.

– Vyšší riziko komplikací chirurgického zákroku.

– Může ovlivnit pozdější těhotenství a porody.

– Zvýšená pravděpodobnost potíží s kojením a ranou interakcí matky a dítěte.

 

I císařský řez lze ovšem prožít tak, aby se celá rodina cítila respektovaná a žena prošla náročným procesem co nejšetrněji. 

 

Nadužívání císařského řezu

Jedním z hlavních problémů spojených s císařským řezem je jeho nadužívání. Někdy se tento zákrok provádí nezbytně, aby se zachránilo zdraví matky a dítěte, ale v některých případech může být zbytečný, konkrétně pokud se k němu přistupuje z jiných než zdravotních důvodů Nadměrné používání císařského řezu může zvyšovat rizika pro matky a zvýšit náklady na zdravotní péči.

 

Příběh Kateřiny – Z důvodu nepostupujícího porodu byl proveden císařský řez. 

 

Ze zahraničních statistik vyplývá, že nejvíce císařských řezů a vyvolávaných porodů je naplánováno před svátky (Velikonoce, Vánoce) a před stěhováním či malováním.

 

Z našeho pohledu je důležité, aby zdravá žena byla primárně podpořena v tom, že může porodit své miminko přirozeně, jemně a pohodlně. Zároveň je dobré pracovat s tím, že porod představuje živelný proces, který může probíhat různě, často jinak, než si plánujeme. Myslíme si, že je důležité, aby nastávající rodiče věděli, že mohou nastat situace, při kterých k císařskému řezu může dojít, a že je tedy dobré i s touto variantou B, tedy spíše C (císařského řezu) počítat. Pokud je žena otevřená více druhům průběhu porodu, je větší pravděpodobnost, že nebude mít zbytečné poporodní trauma doprovázené pocity selhání, úzkosti a nedostatečnosti. To platí pro jakýkoliv porod, který proběhl jinak, než jaké bylo očekávání samotné rodičky.

 

Žena se zdravotními komplikacemi může ovšem prožít plánovaný porod císařským řezem stejně krásně a plnohodnotně jako žena, která porodí vaginálně.

 

“Rodinný” císařský řez (překlad z “family-centered”)

 

Někdy také hovoříme o jemném císařském řezu, přirozeném císařském řezu nebo rodinném císařském řezu. V každém případě se jedná o snahu přiblížit císařský řez co nejvíce spontánnímu přirozenému porodnímu procesu,protože i na sterilním operační sále lze zachovat určitou intim

itu, kterou můžeme zažít u přirozených, spontánních, nebo respektujících vaginálních porodů. Například dotepání pupečníku, bonding, kontakt kůže na kůži nebo iniciace kojení. Ale i snížená plenta, pomalé vybavení miminka, možnost spoluúčasti matky na porodu miminka, podáním si miminka na hruď matky, tak aby měla volné ruce. Dokonce maličkosti jako je klientkou zvolená hudba, kterou slyší přes sluchátka ve svých uších nebo provoněný operační sál. Zdá se vám to nemožné? Tak budete možná překvapeni, že i takovýto přístup začíná být běžný v zemích jako je například Velká Británie. I vy můžete svými požadavkami měnit služby, které pak porodnice budou nabízet. Proto je důležité se dotazovat a nebát se své požadavky vyjádřit a minimálně zahájit dialog, který může vést k vaši spokojenosti. Jak se říká. Za optání či požádání nic nedáte.

TIP

Doporučujeme do vašich porodních přáních zahrnout i odstavec k výše zmiňovanému “rodinnému císařskému řezu”.  

 

Možnost znění:

 

Přeji si, aby CŘ byl proveden pouze z důvodů záchrany zdraví nebo života mého či dítěte. Upřednostňuji epidurální anestezii.

Pokud se nejedná o akutní císařský řez, prosím o dodržení některých zásad „přirozeného (rodinného) císařského řezu“

 • možnost přítomnosti partnera nebo doprovodu k porodu na operačním sále
 • po provedení řezu a vyjmutí hlavičky je odstraněna plenta, abychom mohli sledovat narození miminka
 • něžné vybavení miminka, popřípadě vytvoření podmínek pro jeho částečné samostatné narození
 • miminko je položeno na hrudník matky kůže na kůži i ihned po porodu
 • iniciace kojení již na operačním sále
 • pokud je matka indisponována, bonding probíhá na hrudi otce, nejlépe přímo na porodním sále
 • svorkování a stříhání pupečníku je oddáleno, jak nejdéle je to možné

 

Děkujeme předem za vytvoření intimní a respektující atmosféry.

 

Pokud vám to dává smysl, zahrňte do svého porodního přání další  možné body:

Dle motherlove (porodní asistentka v VB) doporučujeme do vašeho porodního přání zvážit i další zajímavé požadavky na vaše poskytovatele zdravotní péče:

 • Během operace prosím o zahrání oblíbené hudby. (přes sluchátka, mobil)
 • Ocenila bych klidný a tichý průběh císařského řezu. Toto mi pomůže se cítit co nejvíce uvolněně a soustředěně. Budu si pamatovat každý moment a slovo, které zazní.
 • Ráda bych měla během operace volné ruce. Je pro mne důležité dotýkat se mého miminka.
 • Prosím, aby nitrožilní kateter, oxymetr a tlakoměr byly umístěny na moji nedominantní ruku, abych se druhou rukou mohla dotýkat miminka
 • Prosím o volný hrudník bez EKG, pokud lze umístit na záda.
 • Prosím o snížení plenty, popřípadě použití zrcátka, abych mohla pozorovat proces zrození miminka.(?)
 • Prosím o teplou deku během operace, abych se cítila v teple. (?)
 • Prosím o průběžnou komunikaci, jak je celý proces zahájen a co se momentálně děje?
 • Prosím nesdělujte nám pohlaví dítěte, máme to jako překvapení.
 • Ráda bych svému miminku dopřála simulaci vaginálního porodu přes omezený prostor – zmáčknutí (?)
 • Prosím o zcela úplné dotepání pupečníku. 
 • Prosím o vydání placenty.
 • Prosím nenasazovat čepičku na hlavičku miminka, abych mohla přivonět k jeho hlavičce.
 • Prosím použijte naši bondovací dečku v průběhu skin-to-skin bondingu nejen pro zahřátí.
 • Prosím o provádění všech nezbytných vyšetření miminka na hrudníku matky. Pokud je indisponována, tak na hrudníku otce.
 • Prosím o minimalizaci separace matky s dítětem.
 • Prosím o odložení koupání miminka.

Většina porodnic bohužel nebude některé požadavky znát. Proto je důležité, stejně jako při plánování spontánního porodu, probrat veškeré vaše požadavky a možnosti tak, abyste svůj císařský řez prožila respektujícím způsobem.

 

Jaký je průběh císařského řezu?

V ČR se aktuálně procesy výkonu císařského řezu v každé porodnici liší.  Proto si velmi pečlivě vyberte respektující porodní tým. I zde platí, že doporučujeme tzv. “porodní turistiku”, kdy se vyplatí cestovat i dále za službami, které vyhovují více vašim požadavkům a přáním(bonding na operačním sále, přítomnost další osoby, podporující šestinedělí..).

 

Plánovaný císařský řez

Pokud se připravujete na plánovaný císařský řez, měla byste mít možnost domluvit si konzultaci se svým ošetřujícím lékařem, který by vám měl navrhnout postup císařského řezu a seznámit vás s pozitivy, negativy (riziky) a možnostmi, které mu jsou známy dle lege artis (dostupné informace a znalosti odborníka).

 

Měla byste mít prostor prezentovat své  požadavky a přání ohledně přítomnosti partnera či jiné doprovázející osoby na sále, bondingu s miminkem či pobytu na oddělení šestinedělí.

 

Akutní císařský řez

Dovednosti asertivní komunikace je stále možné uplatnit i pokud se jedná o akutní císařský řez. Vy nebo váš partner máte právo být informování o postupech, možnostech a rizicích.

 

Býváte hospitalizována buď den před nebo v den výkonu. V té chvíli je dobré mít už všechna organizační pravidla prodiskutovaná a též je záhodno, abyste byli domluveni na postupech. Každá porodnice funguje jinak. Možná budete řešit následující holení, klistýr, odstranění make-upu a podobně. Každopádně je nutné před operací hodně pít a dodržet určitý půst.

 

Předoperační příprava na sále obsahuje zavedení močového katetru a žilních kanyl, možná navléknutí kompresních punčoch a podání antibiotik. Dále se provede spinální nebo celková anestezie. 

 

Stále platí, že jste o procesu byla informována a stále jste i v průběhu samotného procesu. 

 

Po aplikaci anestezie, orodník provede asi 10 cm dlouhý operační řez, nejčastěji příčně v dolní části břicha (těsně nad ochlupením). Lékař postupně přeruší 6 vrstev tkání – kůži, podkoží, fascií, svalů, pobřišnice a děložní stěny. Poté vybaví miminko z dělohy. Nemusí protrhnout vak blan a může nechat dotepat pupečník. Dále jsou podána uterotonika (umělý oxytocin), který podpoří odloučení placenty a sníží riziko krevní ztráty, které je u císařského řezu vyšší. (až 1000ml)

Poté odloučí placentu. Po vyčištění prostoru zahájí zašívání jednotlivých vrstev břišního sektoru. Šití děložní stěny ve dvou vrstvách, což je příznivé  pro vaginální porod po předchozím císařském řezu. (VBAC)

Samotný proces trvá cca 30 min, pokud je miminko rychle vybaveno (cca 3min). Může trvat déle, podle toho, na jakém postupu jste se domluvili. Následuje bonding, pokud je vše vpořádku, na těle matky a poté i na těle otce, který může být přítomen celou dobu na operačním sále.  

 

Císařský řez z důvodu nepostupujícího porodu

Pokud je stále při porodu možnost dialogu s porodním týmem, doporučujeme si dát čas, než se rozhodnete a dáte souhlas  s ukončením probíhajícího porodu císařským řezem. Opět využijte kritické myšlení, asertivní komunikaci a ptejnte se na možnosti. Zkuste použít hypnoporodní, jógové a úlevové techniky. Vyberte si respektující porodní tým, který vás co nejvíce podporuje a důvěřuje vám a tomu, že porodním procesem dokážete úspěšně projít.

 

Nezapomínejte, že je naprosto vpořádku se ptát a získat respektují odpověd.

 

Jak si zpracovat porod císařským řezem

Stejné jako s jakýmkoliv zpracováním porodu ať proběhne jakkoliv.

 

Zeptat se lékaře, co si myslí o císařském řezu (černouška, vít, vlk?)

 

Jedním z hlavních problémů spojených s císařským řezem je jeho nadužívání. Někdy se tento zákrok provádí nezbytně, aby se zachránilo zdraví matky a dítět